NYHEDERGØR MENNESKERETTIGHEDER TIL EN DEL AF HVERDAGEN

UNGE FOR MENNESKERETTIGHEDER NEPAL HOLDER INTERNATIONAL SAMMENKOMST OM MÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

200 delegerede fra 16 lande såvel som embedsmænd deltog i det 2. Internationale ungdomsforum om menneskerettigheder og mål for bæredygtig udvikling.

Delegerede fra hele verden samles i Katmandu, Nepal, og slår sig sammen for at forandre verden gennem undervisning i menneskerettigheder.

Det Internationale Ungdomsforum om menneskerettigheder og SDG’er (Sustainable Development Goals – Mål om bæredygtig udvikling, fastsat af de Forenede Nationer), organiseret af Unge for Menneskerettigheder Nepal, blev afholdt i Katmandu. Dens tema var: ”Indgå i partnerskab med unge for at opnå SDG’er: Gå fra politik til handling.” Den to dage lange konference bragte passionerede, ligesindede personer sammen, som var forenede i et løfte om at forandre verden. Konferencens fokus var på at støtte unge i at deltage i gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af menneskerettigheder, som de relaterer til SDG’er.

SDG’er relaterer til fattigdom, ulighed, klima, ødelæggelse af miljøet, velstand, fred og justits. De har sigte mod opnåelse i 2030, hvert mål relaterer sig til en af de 30 menneskerettighedsartikler i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Dette inkluderer målet om at opnå fuld ligestilling mellem kønnene, ingen fattigdom, ingen sult, at have god uddannelse og mere til.

”Vi forpligter os til handling, herunder at uddanne i menneskerettigheder i de formelle og uformelle uddannelsessektorer.”

Over 200 unge delegerede fra 16 lande udvekslede synspunkter, delte oplevelser og skabte realistiske handlingsplaner for at genopbygge samfund. Den ærede Ganesh Prasad Timilsina, formand for overhuset i Nepals parlament, stod for indvielsen af eventen. Andre notabiliteter, der deltog, var repræsentanter fra National Human Rights Commission, National Youth Council, Verdensbanken og International Centre for integrated mountain development.

Konferencen blev afsluttet med underskrivningen af en ungdomserklæring, som erklærede bl.a.: ”Vi forpligter os til handling, herunder at uddanne i menneskerettigheder i de formelle og uformelle uddannelsessektorer og opnå SDG’er i det større samfund og specifikt de sårbare. ... Vi opfordrer alle folkeslag, specielt andre unge, til at bevæge sig fra politik til handlinger ved at uddanne os selv med hensyn til Verdenserklæringen om Menneskerettigheder og forpligte os til SDG’er til gavn for vores samfund, vores lande og verden.”KENDSGERNINGER

REALITETEN VED FATTIGDOM

Artikel 25 i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder garanterer mad og husly til alle, men her er realiteten.

3 MILLIARDER

MENNESKER

(næsten halvdelen af verdens befolkning) lever på mindre end 20 kr. om dagen

1,3

MILLIARDER

af dem lever på mindre end 7 kroner om dagen – i ekstrem fattigdom

22.000

BØRN

dør hver dag på grund af fattigdom

151

MILLIONER

børn under 5 år var hæmmet i deres vækst på grund af kronisk fejlernæring i året 2017

842.000

MENNESKER

anslås at dø hvert år på grund af manglende adgang til rent drikkevand, kloaksystemer og håndhygiejneDU KAN HJÆLPE

Slut dig til den internationale menneskerettighedsbevægelse ved at blive medlem af United for Menneskerettigheder. United for Menneskerettigheder hjælper enkeltpersoner, lærere, organisationer og myndighedsorganer i alle dele af verden med at øge bevidstheden om Verdenserklæringen om Menneskerettighederne.

DOWNLOAD »
DOWNLOAD