NYHEDERGØR MENNESKERETTIGHEDER TIL EN DEL AF HVERDAGEN

RÆKKER UD TIL VERDEN – DET 16. ÅRLIGE INTERNATIONALE TOPMØDE OM MENNESKE­RETTIGHEDER 2019

Deltagere ved det 16. årlige internationale topmøde om menneske­rettigheder, der fandt sted i konferencelokale 4 i De Forenede Nationers hovedkvarter i New York.

Unge for Menneskerettigheders internationale kontors 16. årlige topmøde om menneskerettigheder i New York tiltrækker delegationer fra det største antal lande nogensinde.

Håb og bedrifter var fælles temaer, der kom op under åbningsmødet ved det 16. årlige internationale topmøde om menneskerettigheder, som blev transmitteret live fra konferencelokale 4 i FN’s hovedkvarter i New York. Gæster fra 78 nationer var til stede. Det tre-dages topmøde for 2019 fokuserede på samfund, der arbejder sammen for at afskaffe overgreb mod menneskerettigheder gennem uddannelse i de Forenede Nationers Verdenserklæringen om Menneskerettighederne.

Det vigtigste bidrag ved det årlige topmøde var 51 unge, som kom fra 40 nationer for at repræsentere deres lande. Disse deltagere bragte førstehåndsviden fra deres aktiviteter med at tackle menneskerettighedsspørgsmål gennem uddannelse. De kom for at udveksle erfaringer med diplomater og dignitarer, som til gengæld delte deres erfaring og viden fra et niveau med internationalt og strategisk perspektiv.

De unge delegerede, der deltog, var valgt ud fra deres enestående bedrifter inden for løsning af konflikter, fremme af kønslig ligestilling og at gøre noget ved trafficking og andre alvorlige krænkelser af menneskerettigheder.

I et videobudskab til de unge opfordrede modtageren af Nobels Fredspris, José Manuel Ramos-Horta, tidligere præsident for Østtimor, dem til at fortsætte deres mission for at gøre menneskerettigheder til en realitet. Praktiske værktøjer til at opnå det mål var fokusset på et uddannelsesseminar afholdt i Scientology Kirken Harlems Medborgercenter. En multikulturel event afsluttede den sidste dag, en fejring af mangfoldigheden af etniske værdier, overbevisninger og kultur, som deltagerne repræsenterede. Dette års topmøde blev sponseret af El Salvadors permanente mission ved FN og medsponseret af Ghanas, Republikken Gambias, Republikken Moldovias og Sierra Leones permanente missioner. Andre medsponsorer var International Union of Bilateral Chambers of Commerce and Industry, Menneskerettigheds-afdelingen i Church of Scientology International, Karna Positive Trust of Nepal, Mexicos nationale menneskerettighedskommission, Argentinas stiftelse for internationalt demokrati, Kunst og Kultur for Menneskerettigheder i Italien og den Afrikanske diaspora-stiftelse i USA.

Topmødet tydeliggjorde vigtigheden af at øge bevidstheden om Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og præsenterede Verdenserklæringen om Menneskerettighedernes historiske indflydelse i tilvejebringelse af de nødvendige undervisningsmaterialer til at sikre en global forståelse af menneskerettigheder.TAGER AFFÆRE
Slut dig til vores kampagne for fred

Der er ingen mangel på måder at række ud med undervisning i menneske-rettigheder i dit nærområde.

Den 21. september 2019 blev den Internationale Fredsdag fejret rundt om i verden. Dagen – udpeget af de Forenede Nationer til at blive fejret hvert år – fokuserede på en forpligtelse til fred frem for forskelle. Dette år var ekstra betydningsfuldt, da det også var 20-årsdagen for FN’s erklæring og handlingsprogram for en kultur med fred.

Men at skabe en kultur med fred kræver respekt for alle menneskers rettigheder af alle mennesker. For at gøre det skal befolkninger først vide, hvad menneskerettigheder er, og hvad de består af. Derfor afholdt vores afdelinger over hele verden arrangementer, seminarer og aktiviteter, der fokuserede på at uddanne andre i deres menneskerettigheder i anerkendelse af denne dag.

Slut dig til en af vores afdelingers aktiviteter, skab din egen for at lede eller involvere dig i sådanne aktiviteter i dit område. Del dine idéer med os, og fortæl os om, hvad du planlægger at gøre i dit område.BESKYT DERES RETTIGHEDER

Bliv en del af den internationale menneskerettigheds-bevægelse ved at blive medlem af United for Menneskerettigheder. United for Menneskerettigheder hjælper enkeltpersoner, lærere, organisationer og statslige organer i alle dele af verden med at øge bevidstheden om Verdenserklæringen om Menneskerettighederne.

DOWNLOAD »
DOWNLOAD