Uddannelse er en menneskerettighed

Verden fejrer den 4. Internationale dag for uddannelse i dag og minder os om, at uddannelse er afgørende både for at løfte folk ud af fattigdom og for at låse op for hver persons fulde potentiale.

I henhold til Artikel 26 i de Forenede Nationers Verdenserklæring om Menneskerettighederne står der, ”Alle har ret til uddannelse”, uanset deres baggrund, tro, farve eller køn.

Elever fra Nepal lærer om deres grundlæggende menneskerettigheder, herunder retten til uddannelse.

Selvom de Forenede Nationer vedtog Verdenserklæringen om Menneskerettighederne i 1948, går mere end 258 millioner børn og unge i dag ikke i skole. Mindre end 40 procent af pigerne fra Afrika syd for Sahara gennemfører folkeskolen. Omkring 617 millioner børn og unge kan ikke læse eller tælle.

Da de mangler disse færdigheder, nægtes de også mange andre rettigheder, såsom anstændige arbejdsforhold og lønninger, muligheden for at støtte deres familier og den viden, de har brug for til at kræve retfærdighed i henhold til loven.

Youth for Human Rights International mener, at undervisning i menneskerettigheder er nøglen til at gøre retten til uddannelse og alle 30 menneskerettigheder til virkelighed – fordi de, der forstår de rettigheder, der er sikret i Verdenserklæringen, vil kræve deres egne rettigheder og forsvare og beskytte andres rettigheder. Frivillige fra Unge for Menneskerettigheder arbejder med offentlige myndigheder og civilsamfundet for at gøre undervisning i menneskerettigheder obligatorisk.

Et eksempel på deres fortalervirksomhed er Costa Rica, hvor det anslås, at 8 procent af børnene ikke har adgang til uddannelse, og 65 procent af pigerne ikke afslutter gymnasiet.

Disse statistikker styrtdykker, når man beskriver landets oprindelige folk. I disse samfund er 30 procent analfabeter. Og i gennemsnit får børn af oprindelige folk kun 3,6 års skolegang.

Unge for Menneskerettigheder arbejdede med Costa Ricas lovgivende forsamlings repræsentant Jorge Luis Fonseca Fonseca og hjalp med at opnå en vigtig milepæl for Costa Ricas børn. Mr. Fonseca stod i spidsen for et lovforslag, der påbød undervisning i menneskerettigheder i skoler over hele landet, som blev ophævet til lov i august 2021.

”Vi mener, at vi har ydet et stort bidrag til Costa Ricas uddannelsessystem,” siger Fonseca. ”Youth for Human Rights International tog initiativet. Nu kommer elever til at vide, hvilke rettigheder de har, simpelthen fordi de er mennesker.”

I december 2011 vedtog FN’s generalforsamling resolutionen, de Forenede Nationers erklæring om undervisning og uddannelse i menneskerettigheder, som bekræfter, at ”alle individer og ethvert organ i samfundet skal stræbe efter at undervise og uddanne sig for at fremme respekten for menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder”. Og det opfordrer medlemsstaterne til at ”indføre undervisning og uddannelse i menneskerettigheder, som f.eks. gennem at tage det med i læseplaner for skoler og kurser”.

Youth for Human Rights International anerkender alle myndigheder, lovgivere, NGO’er, undervisere, menneskerettighedsaktivister og frivillige, der arbejder på at gøre undervisning i menneskerettigheder til en realitet, med en særlig tak til deres hovedsponsor, Church of Scientology International, for at gøre dem i stand til at levere deres verdslige undervisningsmaterialer om menneskerettigheder gratis.

For yderligere information, besøg Unge for Menneskerettigheders hjemmeside på www.ungeformenneskerettigheder.org.

DOWNLOAD »
DOWNLOAD