Appel
Virkeliggørelse af
Verdenserklæringen om Menneskerettighederne

Jeg,
, af
, erklærer hermed:

AT de Forenede Nationer vedtog Verdenserklæringen om Menneskerettighederne i 1948 som den første internationale anerkendelse af, at alle mennesker har ret til grundlæggende rettigheder og friheder, som skal respekteres og beskyttes af alle nationer i verden;

AT de grundlæggende friheder i erklæringen og Den internationale erklæring om menneskerettigheder stadig ikke er en realitet for mange, idet krænkelse af menneskerettighederne udgør et globalt problem og giver anledning til etniske, racemæssige og religiøse konflikter;

AT jeg opfordrer gcui_hr:tag_ regering og hele den offentlige og den private sektor til at sikre, at de grundlæggende friheder i erklæringen gennemføres universelt og bliver en levende realitet;

AT for at sikre, at de grundlæggende frihedsrettigheder for alle, der er nedfældet i erklæringen, bliver kendt, forstået og nydes af alle overalt, opfordrer jeg gcui_hr:tag_ regering til at gøre undervisning i menneskerettigheder obligatorisk i skolerne og til at gennemføre kampagner med undervisning i menneskerettigheder for alle.

AT jeg opfordrer gcui_hr:tag_ regering og de offentlige og private organisationer til at fremme Verdenserklæringen om Menneskerettighederne gennem undervisningskampagner, arrangementer, bred offentliggørelse og formidling af erklæringen til børn og voksne i hele nationen.
Stilling/erhverv:E-mailadresse